Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

BLI MEDLEM

Genom att bli medlem stöder du det arbete Ande och Liv r.f. gör. Som medlem får du vårt medlemsbrev ett par gånger per år med information om vad som är på gång.

Du blir medlem genom att meddela oss namn och adress. Skicka e-post till bengt.lindblad@gmail.com eller ring Bengt Lindblad 040-5506870. Du kan också bara betala in 15€ på kontonumret nedan och uppge din adress i meddelandefältet.

Medlemsavgiften är 15€ per år. Det första året är medlemsavgiften frivillig.

Du kan också stödja vår verksamhet utan att bli medlem. Betala in din gåva på kontonumret nedan.

Kontonummer: FI64 4730 7320 0260 28, Ande och Liv r.f. Penninginsamlingstillstånd: RA/2022/1245

Annons