Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

OM

Ande och Liv r.f. är en allkristen förening i Svenskfinland som vill verka som en brobyggare mellan olika kristna trosriktningar och uppmuntra till andlig förnyelse. Föreningen vill framförallt verka för en större öppenhet för den helige Ande och det profetiska ordet, samt uppmuntra till aktiv bön för närsamhället. Likaså vill föreningen verka för en större förståelse och kunskap om Israels roll i förhållande till den kristna församlingen.

Föreningen Bibelskolan Ande och Liv grundades 1984. Initiativtagare till Ande och Liv var bland annat numera avlidna Jörgen Böling och pastor Ernst Jakobson. Jakobson blev föreningens första ordförande. 2006 ändrades namnet till Ande och Liv. Styrelsen har under alla år bestått av män och kvinnor från olika kristna samfund. 

Ande och Liv har ända sedan starten ordnat bibelkurser och sommarkonferenser. Under många år hölls sommarkonferensen på Lappfjärds folkhögskola. På senare år har konferensen hållits så väl i sydösterbotten som i norr. Föreningen strävar till att ordna bönedagar eller böneresor, där bön för landet, samhället och församlingarna är i fokus. I samband med årsmötet har Ande och Liv även gjort församlingsbesök. 

Kännetecknande för Ande och Liv är enheten och glädjen genom den helige Ande. Vi uppmuntrar och betonar vikten av den lokala församlingen. Samtidigt ser vi det som en styrka att få möta andra troende för att uppmuntra och berika varandra.

Styrelsen består under verksamhetsåret 2018-2019 av Anne Myrskog (ordf.), Bernt Snickars, Bengt Lindblad (kassör), Benita Fors, Ing-Marie Björkstrand, Isabella Ström-Kaipio och Maria Siren.

Kontonummer: FI64 4730 7320 0260 28, Ande och Liv r.f. Penninginsamlingstillstånd: RA/2022/1245

Annons