Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

HEM

VÄLKOMMEN!

Ande och Liv r.f. är en allkristen förening i Svenskfinland som vill verka som en brobyggare mellan olika kristna trosriktningar och uppmuntra till andlig förnyelse. Föreningen vill framförallt verka för en större öppenhet för den helige Ande och det profetiska ordet, samt uppmuntra till aktiv bön för närsamhället. Likaså vill föreningen verka för en större förståelse och kunskap om Israels roll i förhållande till den kristna församlingen.

Läs mer…

DAGENS BIBELORD


Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig.
Ps 116:7


AKTUELLT

Karaträff 11.3.2023 i Vasa

Karaträff med Anders – kring relationer och nådegåvor Grunden för både relationer och andliga nådegåvor är kärlek. Kan man leva i gudomliga relationer? Kan man fungera i nådegåvor så att Guds kärlek når andra? Anders Risberg, Sverige, är civilingenjör och företagsledare, pastor/lekmannapredikant och far till fem barn. Han har tidigare jobbat inom skogs- och kemiindustri …